Leve de oudjes!

Nu de politieke kruitdampen rond het AOW-debat optrekken, wordt het echte speelveld weer zichtbaar. En dan zien we vertwijfelde werknemers én ondernemers die denken: “Oh mijn hemel, moeten we nóg langer met elkaar optrekken!” Dames en heren, het valt mee. Sterker, u kunt er allebei beter van worden.
Eerst wat cijfers over de grijze druk die zich nu opbouwt. Over nog geen tien jaar (2020) zullen vier van uw tien medewerkers ouder dan 50 jaar zijn. Minstens één van hen zal ouder dan 60 jaar zijn en die mag dan dus nog zeven jaar meewerken. Tegelijk ziet u het aantal 20-50 jarigen dálen! Kortom, het gaat verder dan een politiek-maatschappelijk dingetje in Den Haag: u gaat de vergijzing op uw eigen werkvloer merken.
Nu denken veel ondernemers dat ze ´opgescheept zitten´ met ouderen. Ouderen die niet gemotiveerd zijn, die de sfeer verpesten, die vaker ziek zijn etc. etc. En dus is de neiging groot om ze op te zadelen met routineklusjes en vooral niet te investeren in opleidingen en groei.
Als u zo denkt, kan u dit duizenden euro´s per oudere werknemer gaan kosten. Kosten aan gederfde omzet, maar ook aan ziekte- en afvloeiingskosten. Opnieuw wat feiten:

55 plussers:

+ zijn wandelende ervaringsbronnen en informatiezuilen in het bedrijf

+ kunnen makkelijk tot hun 67e  werken zonder vaker ziek te zijn

+ zijn uit de kleine kinderen en hebben (dus) minder kort verzuim of eisen over werktijden

+ hebben een hogere arbeidsproductiviteit door hun hogere opleiding en arbeidsethiek

+ zijn minder stressgevoelig door hun levenservaring

 
55 plussers zijn ook:
- minder belastbaar voor fysiek zware beroepen
- niet vaker, maar vaak gemiddeld wel iets langer ziek

- minder flexibel als het gaat om onverwachte nieuwe functies, verhuizingen etc.

 

Voorsprong bouwen

Kortom: meer voor- dan nadelen. Als u samen iets organiseert, kunt u de voordelen van oudere werknemers benutten en potentiële problemen voorkomen. En als u slim bent, dan ontwikkelt u nu een ouderenbeleid, want driekwart van uw collega’s/concurrenten doet hier (nog) niets aan. U kunt dus nu een mooie voorsprong opbouwen.
 
Plan van aanpak

Ouderenbeleid opzetten is relatief eenvoudig, maar vraagt wel eendacht van het management of van u zelf. Benoem of wees een coach voor de 60-plussers en maak met iedere medewerker een plan van aanpak. Daarin moet staan:

a)      Een nauwkeurig functieomschrijving van de huidige werkzaamheden inclusief fysieke en mentale belasting.

b)      Belastbaarheid inschatten: wat kan hi/zij straks nog? Vaak betekent dit afbouwen van  ploegendiensten, minder onregelmatigheid  en /of  minder zwaar werk etc.

c)      Afbouwplan maken om de fysieke en mentale belasting de komende jaren geleidelijk te verlagen: door aanpassen van snelheid/alertheid van werken, fysieke belasting… Alles gericht op motivatie, gezond blijven en plezier in het werk houden.

Praktische middelen om ouderen ‘aan de gang’ te houden:

+        Zorg voor prikkels. Koppel bijvoorbeeld een jongere aan een oudere medewerker zodat ze hun inzichten, kennis en vaardigheden aan elkaar overdragen.

+        Trainen: Blijf de oudere opleiden en trainen. Juist hun ‘ouderwetse manier van denken’ vormt vaak een gouden combinatie met moderne apparatuur en machines. (Bij)scholing van werknemers wordt door de overheid financieel gesteund.

+        Uitdagingen: veel oudere werknemers willen dolgraag iets anders doen, want vaak staan ze al jaren stil. Als u samen kans ziet de oudere een nieuwe uitdaging te geven, dan zult u zien hoe hard en gemotiveerd ze aan de slag gaan. Vooral in het ‘zelfstandig’ uitvoeren van ingewikkelde projecten zijn ze vaak op hun best.

+        Afbouwen: Andere ouderen zoeken juist meer rust door minder uren te maken of door een werkniveau te zakken (demotie). Bekijk alle opties en zorg er voor dat jullie samen de weg vinden om er alles uit te halen wat er in zit.