Uw oplossing

Binnen drie weken na de laatste analyse, kom ik met een oplossing. Ik gebruik graag mindmaps, zoals hier boven, om de mix tussen zakelijke nuchterheid en creatief ondernemerschap even zwaar aan bod te laten komen. 

Vaak zult u de aanbevelingen herkennen: eigenlijk kende u het antwoord wel, maar u had even iemand nodig die alles op een rijtje zette. 

Ik ga niet op uw stoel zitten, ik wil geen interim zijn. Als u de mede door u gevonden oplossingen zelf uitvoert, is het effect op de organisatie vele malen groter. 

Samen komen we tot uw oplossing. 

Subpagina''s (1): Portfolio